Προσφορά 3μερου- Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει

π.χ. Nissan Micra μόνο με 58,00€ για 3μερη ενοικίαση
- Χώρα: Ελλάδα
- Ισχύς: 24.11.2015 - 31.03.2016
- Περιλαμβάνει: Απεριόριστα χιλιόμετρα, Ασφάλεια ως προς τρίτους (T.P.I.), Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), Ασφάλεια Κλοπής (T.P.)
- Ισχύει για όλα τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα
- Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Αεροδρομίου (A.S.C.) και ο Φ.Π.Α.

Προσφορά 3μερου- Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει

π.χ. Nissan Micra μόνο με 58,00€ για 3μερη ενοικίαση
- Χώρα: Ελλάδα
- Ισχύς: 24.11.2015 - 31.03.2016
- Περιλαμβάνει: Απεριόριστα χιλιόμετρα, Ασφάλεια ως προς τρίτους (T.P.I.), Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), Ασφάλεια Κλοπής (T.P.)
- Ισχύει για όλα τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα
- Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Αεροδρομίου (A.S.C.) και ο Φ.Π.Α.

Προσφορά 3μερου- Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει

π.χ. Nissan Micra μόνο με 58,00€ για 3μερη ενοικίαση
- Χώρα: Ελλάδα
- Ισχύς: 24.11.2015 - 31.03.2016
- Περιλαμβάνει: Απεριόριστα χιλιόμετρα, Ασφάλεια ως προς τρίτους (T.P.I.), Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), Ασφάλεια Κλοπής (T.P.)
- Ισχύει για όλα τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα
- Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Αεροδρομίου (A.S.C.) και ο Φ.Π.Α.